Specialisten voor het beste advies

Wij zijn specialist op het gebied van personenrecht, familierecht en estateplanning. Zo weten we alles over samenlevingsovereenkomst, testamenten en zaken als boedelafwikkeling en huwelijksvoorwaarden. Ook voor erfrecht hebben we de deskundigen in huis. Ze helpen u bijvoorbeeld met het aanvaarden of verwerpen van een erfenis of met een verklaring van erfrecht.

Samenleven

Handig bij samenwonen

Gaan jullie samenwonen? Ook dan is het verstandig om een en ander vast te leggen. Het kan een hoop gedoe voorkomen als een van u overlijdt of als u uit elkaar gaat. Wij helpen jullie graag goed op weg.

Huwelijksvoorwaarden of geregistreerd partnerschap

Trouwt u in gemeenschap van goederen? Dan is alles wat u heeft en nog zult krijgen gemeenschappelijk. Dat is natuurlijk prima. Maar in sommige situaties kan het verstandig zijn om huwelijksvoorwaarden op te stellen. Bijvoorbeeld als er grote financiële ongelijkheid is tussen jullie of als een van beiden schulden heeft. Misschien zijn er zakelijke risico’s aan het huwelijk verbonden of moeten de rechten van kinderen uit een eerder huwelijk beschermd worden. Wij regelen alles precies zoals u het hebben wilt.

Nalatenschap

Testament: een prettig idee

Met een testament bent u misschien niet dagelijks bezig als u volop in het leven staat. Maar het kan uw naasten veel ellende besparen. Ook bepaalt u zo precies wat er met uw nalatenschap gebeurt; uw bezittingen en schulden. In uw testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij ontvangen als u overlijdt. Ook kunt u personen uitsluiten. Heeft u geen testament, dan wijst de wet uw erfgenamen aan.

Maar een testament biedt meer. U kunt een bewindvoerder aanstellen als uw erfgenamen (nog) niet in staat zijn hun geldzaken te regelen. Of u benoemt een voogd voor uw kinderen of een executeur die alles moet regelen na uw overlijden. Heeft u een eigen bedrijf? Of heeft u bezittingen in het buitenland? Bedenk dan ook wat daarmee moet gebeuren. En onze tip: check sowieso elke vijf jaar of uw testament nog up-to-date is. Wat uw situatie ook is, wij helpen u verder.

Een testament tijdens uw leven

Stel u bent zelf niet meer in staat om belangrijke beslissingen te nemen. Dan is het een prettig idee als uw naasten namens u mogen handelen. Een levenstestament is daarvoor een mooie oplossing. U legt erin vast wie dat namens u mag doen. Zo houdt u toch de regie over uw leven en voorkomt u onzekerheid en onenigheid tussen de mensen van wie u houdt.

Verdelen van nalatenschap

In de verdrietige periode na een overlijden komt de afwikkeling en verdeling van een nalatenschap altijd ongelegen. Alleen de administratieve rompslomp al. En sommige zaken zijn dringend. Die hebben meteen een antwoord nodig. Daarom adviseren wij de afwikkeling van de nalatenschap op tijd te regelen. Wij helpen daar graag bij.

Vermogensbeheer

Verklaring van erfrecht

In een verklaring van erfrecht leggen we officieel vast wie de erfgenamen zijn. Banken vragen er vaak om, ook als er geen testament is. Er staat bijvoorbeeld ook in wie de nalatenschap beheert, wie er verantwoordelijk is voor de afwikkeling en meer belangrijke informatie.

Regel de overgang van vermogen

Met estate-planning regelt u de overgang van vermogen naar iemand anders, bijvoorbeeld uw partner, uw kinderen of een instelling op een manier die belastingtechnisch zo gunstig mogelijk is. Dat kan bij leven, maar ook na overlijden. In de vorm van huwelijksvoorwaarden of schenkingen. Of via een testament.

Bewindvoerder voor financiën

Een bewindvoerder regelt de financiële zaken voor iemand die dat niet (meer) zelf kan. Soms een lastig onderwerp, maar dat hoeft het wat ons betreft niet te zijn. Het is juist een juridische beschermingsmaatregel voor meerderjarigen die niet in staat zijn voor hun eigen belangen op te komen. Onder curatele stelling is dan vaak een te zwaar middel. Vaak wordt een familielid of mantelzorger tot bewindvoerder benoemd, maar die krijgen in de praktijk allerlei zaken voor hun kiezen waar ze niet genoeg kennis voor in huis hebben. Dan is een onpartijdige notaris een uitkomst.