De goede basis voor uw club

Verenigingen en de stichtingen zijn rechtspersonen. Veel organisaties op allerlei terreinen van het maatschappelijke leven maken er gebruik van: sportverenigingen, clubs, goede doelen en meer. Ook dan moet alles goed geregeld zijn.

Geschikte rechtspersoonsvormen

De vereniging en de stichting kunnen voor ondernemingsactiviteiten minder geschikt zijn, vanwege de wettelijke kenmerken en voorschriften. Voor commerciële activiteiten zijn de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij wel geschikte rechtspersoonsvormen.